5 mars - rep på Forum.

Den 5 mars var vi på Forum och repade, Christer som ska sätta vårt ljus var på plats och titade.