5 mars - rep på Forum.

Den 5 mars var vi på Forum och repade, Christer som ska sätta vårt ljus var på plats och titade. Susan jobbade med dansen. Det var vårt sista normala rep innan pandemin tog fart.