Anställda

Parviz Nassiri
Regissör

Carina Eriksson
Dramapedagog

Änglarna och teaterskolan
Kontakta Carina

Maria Berggren
Dramapedagog

Änglarna och Köpingsspelet 2014-2015 Kontakta Maria

Camilla Berglund
Teaterskoleledare