April - Gästskådespelare testar scener.

En fredag i april samlade vi alla gästskådespelare för att testa två scener i första akten - scenen där Karl Oskar upptäcker att i Danjels hem har det flyttat in fattighjon, tiggare och dömda mördare.  Morbror Danjel har fått en uppenbarelse och blivit en predikant för de ofrälsta. Den andra scenen var när Danjels församling blir utkastade ur kyrkan och inte tillåts att ta nattvarden. Spännade att testa scenerna med rätt person på plats.