April-maj - Vi repar ute på plats.

Kyliga dagar och rep ute då är det skönt att kunna äta lunch i Kulturskolans cafe.