December - Mindre grupper och visir

Panedemin ökar så nu kör vi med visir på alla, uppdelade i mindre grupper, hittar på nya aktiviter när vi inte kan repa- promenad, spel och kroppsträning i små grupper med varvade scheman så att alla får prova allt.