Fame!

För att motivera lite tuffare träning fick vi en fredag morgon besök av tre lärare från Fameskolan. Med orden 
- You want fame. Well, fame costs. And right here is where you start paying in swea