Februari - Folkets ilska pyr!

Så provar vi kostym till nästa scen ur stadsvandringen. Vi har nu förflyttats oss till 1700 talets Köping och Toras krog. Här förlustar sig stadens innevånare enda tills koungen utfärdar ett förbud mot hembränning och plötsligt vill införa Sveriges första systembolag - nu äre inte bara ölen som jäser utan folkets ilska pyr.....