Kostym & Mask

Arbetet med kostym och mask fortskrider. Det är många olika figurer i Ronja Rövardotter inte bara rövare utan alla skogs och naturväsena kräver mycket arbete. Vår kostymgrupp med Maud, Mona, Teresa och Monika under ledning av Carina och Maria jobbar på. På mask har vi hjälp av Lena Andersson som gör Rumpnissemakerna samt Alexandra Forsberg som gör Grådvärgarna.