Kostymen tar form

Rövarna brörjar få sina rövarkläder klara och nu skapas diverese skigsväsen - vittror, grådvärgar, rumpnissar m.m. Sygruyppen har träffats varje måndag under hösten. Lena Andersson har börjat med maskerna till rumpnissarna.