Oktober - Man kan alltid hitta en anledning att hissa flaggan!

När man arbetar med Änglarna finns det alltid någon anledning att hissa flaggan en torsdag eller fredag. Olle är vår främste svenka-flaggan-hissare. Ena veckan hissades den för att Bågen firade 40 år och den veckan efter, den13 oktober närmare bestämt firade vi att Bingolotto funnits i 25 år.