12 april - Infoträff teater/dramavision

Måndagen den 12 april hade Maria och Carina tillsammans med Hagateaterns ordförande Henry bjudit in en grupp människor för att informera och inspirera till en framtidsvision "Dramacentrum - Teater på lika villkor".

De inbjudna var Siv Birkestål enhetschef för Köpings dagcenter, Eva Saaw utvecklare vård om omsorgen Köping, Lasse Ohlsson Fritidkonsulent LSS Köping, Anders Bastås rektor 4-årsprogrammet, Ann-Cristin Loord representerade daglig verksamhet Kungsör Kungsör och Sari Korpi från daglig verksamhet Arboga.

infotraff2
Eva och Siv representerade Köpings dagliga verksamhet.
infotraff
Ann-Christin representerade Kungsörs dagliga verksamhet.

Träffen innehöll info kring skapandet av ett drama/ teatercentrum riktat till personer med olika former av utvecklingsstörningar. Tanken är att olika instanser i Köpings kommun samt närliggande orter köper drama/teaterverksamhet av Hagateatern. Både grundsärskolan, 4-årsprogrammet och daglig verksamhet ska erbjudas teaterkurser. Med hjälp av en powerpoint presentation presenterade Carina och Maria iden och Henry informerade om kostnaderna i projektet.
Efter info, fika och diskussion hade vi en rundvandring på teatern. Sist men tydligen mest intressant blev titten nere i sminklogen - där diverse peruker började provas. Träffen var tänkt att pågå i ca 1 timma men drog ut ca en timma på tiden kunde det kanske bero på intresset som teaterns peruker skapade?
Tja vi låter bilderna tala för sig själva.

perukprovning2
- Vilka snygga peruker...

perukprovning4jpg
Siv har hittat en riktigt snygg blond peruk

perukprovning23jpg
Hon var också först ut att prova.

siv_eva
Eva var inte sen hon heller - två blondiner.

perukprovning
Sari förvandlas till punkare...

anders
... rektor Anders likaså

lasse
och Lasse valde en lite snällare karaktär som "Valle" från "Ville, Valle och Viktor"

Kanske man skulle skapa en teaterverksamhet för personal, enhetschefer och rektorer?!