30 oktober - Pjäsarbete, biblioteksbesök och utställning

Morgonen började med det sedvanliga fysiska passet med olika former av dans/ rörelseövningar. Så var det dags för fikat, efter fikat började vi med lite uppvärming

övningen Gränsvakt utifrån temat Trettondagsafton. Två stolsrader mittemot varandra - på ena sidan bodde Orsino och på den andra Olivia. Mellan de båda hemmen gick den sure Malvolio och vaktade. Nu gällde det att ta ögonkontakt med någon på den andra sidan och byta plats med varandra. Här blev det aktivt och alla bytte ivrigt plats med varandra. Urban rullade sin rullstol själv och fick rejäl fart över.
gransvakt
Kristina som gränsvakt. Mia passar på att byta plats.

Sedan arbetade vi vidare med pjäsen Trettondagsafton. Utifrån ett stolpmanus improviserade vi scen för scen. Alla fick möjlighet att prova på olika roller, trots att vissa av deltagarna redan nu har bestämt sig vilken roll de vill ha. Under resten av förmiddagen jobbade vi med de olika scenerna. Vi hann ungefär till mitten av pjäsen.

sebastian
Sebastian räddar Antionio från att drunkna.
maria_skaller
Maria skäller ut den fulle Tobias Rap och Baron Andreas Blek af Nosen

orsino
Viola söker jobb hos Orsino. I bakgrunden de båda vakterna Valentine och Curio

malvolioantonio
Malvolio hittar kärleksbrev                 Antonio undrar hur Sebastian mår

Så blev det lunch och lite vila. Det var en riktigt ruggig och kall dag där snön hängde i luften så ingen ville gå ut på promenad utan istället tog deltagarna på eget bevåg fram madrasser och vilade en stund.
Efter vilan var det dags för grupparbeten i tre grupper.
Den första gruppen fick i uppdrag att gå till biblioteket och leta efter böcker om Shakespeare och Trettondagsafton samt bilder på hur man var klädd under 1500-1600 talet.
biblokristina
Vi letar på biblioteket
biblo2sofie
Vi letar vidare

Den andra gruppen hämtade två skärmar från källaren som de klädde med tyg. Skärmarna skulle sedan användas till en utställning om Shakespeare och Trettondagsafton.
skarm
Vi fixar till utställningen

Den sista gruppen fick i uppdrag att leta efter bilder på nätet på hur man var klädd under Shakespeares tid samt bilder från Trettondagsafton.
haga
Vi letar på nätet
mia
Mia kopierar bilder

Slutligen fick alla hjälpas åt att sätta upp bilderna på skärmarna. Vi hann inte riktigt klart utan kommer att arbeta vidare med utställningen och biolder på den kommer.
Senare på kvällen samma dag kom den första snön men tyvärr låg den inte kvar någon längre stund.