9 december - Sinnesträning & maktimprovisationer

Ännu en torsdag till enda. Vi ägnade dagen åt att arbeta med dramaövningar inriktade på olika sinnen - hörsel, känsel. Samt jobbade fram två olika improvisationer med utgångspunkt från temat makt och fyra olika saker.

Innan fikat var det som vanligt uppmjuknings och uppvärmingsövningar så att vi kom igång och kände oss "här och nu" Tänk vad övningar kan göra för stämningen - från att ha varit lite trötta och morgonsura blev vi alla pigga, glada och närvarande. Efter fikat jobbade vi med olika ljudövningar där vi blundade skulle hitta varandra med hjälp av olika ljud.
Sen fick vi en och en känna på föremål och beskriva dem medans de andra gissade vad det var för saker. Det är inte alltid lätt att förklara och sätta ord på föremål när man inte får berätta vad det är.

saker_i_pase
Sara förklarar vad hon har i handen.
saker_i_pase2
Vi sitter med ryggen åt den som förklarar för att inte se föremålet.

saker_i_pase3
Mikael, Jonathan och Kim ska gissa vad Sara har i handen.

saker_i_pase4
Sara får stöd av Carina när hon ska förklara hur vispen känns.

Efter att alla har berättat om en sak pratade vi om vad vi tänker på när vi hör ordet makt. Utifrån detta och med hjälp av fyra olika saker skapade vi sedan två olika improvisationer

saker_i_pase5
Vi skriver upp ord som vi tänker på när vi hör ordet "Makt".

scen_med_saker
Scen 1 - Pappan (Mikael) och systern Anna (Maria) sjunger för (Jon) Göran som fyller åtta år.

scen_med_saker2
Den elaka läraren (Kim) läxar upp Jon (Göran) och hans syster (Maria). Den duktiga eleven Lisa (Sofie) tittar på. 

scen_med_saker3
Scen 2 - Pigan (Sara) får bara passa upp på ungarna (Petra och Malin)

scen_med_saker4
Pigan (Sara) har svimmat och undersökt av doktorn (Sebastian) medans barnen och pappan (Olle) tittar på.