Bränder & uppror

Då var det dags för premiär av årets uppsättning av Änglarnas föreställning - den dramatiserade stadsvandringen Bränder & uppror. Publiken strömmade till och alla sex vandringarna var så gott som utsålda. Några blev det dessutom lite extra publik på. Vi hade vädergudarna på vår sida och alla planerade vandringarna kunde genomföras. Vi var ca 25 personer som deltog i stadsvandringen med både Änglar och gästskådespelare inräknade.

Här kommer ett urval av bilder från vandringarna fotograferade av Ingela Welén och Anna Pettersson.

annelie2
Vår guide Annelie Hedvall tar emot publiken vid Prostgården.

scen1_13
De går vidare till Nyströmskagården, Johan är en av våra gästskådespelare men han ville se de två första scenerna så han fick gå med i vandringen fram till sista scenen där han var med och spelade.
scen1_9
I inledningsscenen fylls gården av lekande barn från 1800-talets Köping.

scen1
Det dröjer inte länge innan det blir dramatik i scenen.
scen1_2
Barnen leker...
scen1_10
...bro bro breja.
scen1_3
Jon (Sebastian) blir fångad i leken.
scen1_4
Eva Matilda (Maud) läxar upp Malakias (Jonathan)
scen1.8
Hon tar i med hårdhandskarna.
scen1_12
Malakias far (Kim) har släckt eld i hamnen men i scenen har han även en berättarfunktion.
scen1_5
Fotograf Billberg (Olle) och Kristine (Petra) anklagar Malakias.
scen1_11
Malakias styvmor gör honom fin inför fotografering.
scen1_7
Fotograf Billberg (Olle) förevigar den beskyllda mordbrännaren Malakias
scen1_6
Poliskonstaplarna (Micke & Karl) för bort Malakias (Jonathan)
batscen
Publiken går vidare längs ån för att beskåda två grälande hembrännerskor i båt.

batscen3
De har rott hela vägen från Strögård.
batscen2
Ibland är de båda Ströpigorna Anna och Hanna (Lisa & Sara) sams.
batscen4
Men en mesta tiden grälar det och publiken vandrar vidare längs ån.
tvattscen3
Nere vid ån spatserar en fin dam förbi (Inger Nord) medans två pigor sliter med sin tvätt.
tvattscen
Det är Scheele och Sara Sonnemans pigor (Sofie och Anna) som tvättar.
tvattscen2
Det är mycket tvätt som ska bli ren...
tvattscen4
... så arbetet lättas upp med lite skönsång på den grönskande åpromenaden.
scen2
Färden går vidare till 1700talet och Toras krog där krögerskorna Dora (Kristina) och Tora (Carina) förbereder inför kvällens krogöppning.
scen2_11
Pojkarna kommer till krogen...
scen2_10
...och flickorna.
scen2_2
Gästerna strömmar snart till och stämningen är på topp.
scen2_9
Smed Isak (Kalle W) har tagit me sig eget dricka och blir utkastad.
scen2_3
Så dyker en annan stämning upp i form av Kungens sändebud (Kim) som förkunnar ett hembränningsförbud.
scen2_4
Nu ändras den glada stämningen och folkets ilska pyr.. Ner med kungen! ekar på museiegården.
scen2_5
När scenen är tom kommer de båda trätande hembrännerskorna för att sälja innehållet i tunnan.
scen2_6
- Prima brännvin från Strö, fritt från både mäsk och ohyra.
scen2_7
En blivande kund månne?
scen2_8
Ett brev från konung Gustav den tredje skapar både oro och glädje.
scen3
Vandringen går vidare till 1400-talets Köping där Fogden Johan Vale sprider skräck och sätter folket i skampålen då de inte kan betala sin skatt. Här sitter paret Birgitta (Sofie) och Erik (karl) med sin son Enok(Sebastian) fast i pålens grepp.
scen3_2
Munken Augustin (Kalle) utrycker sin oro för Vales högra hand Claus (Mikael)
scen3_3
Johan Vale (Kim) visar sin makt.
scen3_10
Vale kan inte tygla sin ilska.

scen3_4
Johan Vale funderar på sitt nästa drag.
scen3_5
Munken kommer med bud om att inte förtrösta.
scen3_11
Folket lyssnar till munkens ord.
scen3_12
Men allt är hemligt... för snart så...
scen3_6jpg
... kommer hjälpen från skogen.
scen3_8
Engelbrektståget kommer till undsättning och...
scen3_7
...folket vågar göra uppror.
scen3_9
Många skådespelare blir det i Änglarnas applådtack.
scen3_13
scen3_14
annelie3
Annelie avslutade och tackade publiken för visat intresse.