Maj - Scenografi-bygge & ljus

Under maj månad blir arbetet med scenogafin samt ljus & teknik mera intensivt. Niklas Elste från gitarrdoktorn samt Hasse och Teresa drar i trådarna, bygger rigg, hänger ljus så det står härliga till.

Det fula planket är borttaget... det tar sig..
De sönder hoppade stolarna är lagade så nu är alla publikplatser färdiga...
Ljuset hängs...
... och ställs in, det tar sig
Det arbetas och..
... det fikas...
... till långt in på natten