Barnstadsvandring

Teatern fick en förfrågan från en fjärdeklass på Elundskolan om att spela en stadsvandring för deras klass. De hade under året läst om Köpings historia och ville därför avsluta terminen med en dramatiserad stadsvandring. Detta kändes kul och arbetet sattes igång. Eftersom stadsvandringen var för barn så kändes det naturligt att fokus skulle ligga på barnen. Därför tillfrågades en barngrupp om de ville vara med och agera. Barnen blandades med några vuxna skådespelare och gruppen var bildad. Två scener valdes ut - en vid Nyströmska gården om 1800-talet med Köpings stora brand som anlades av 12-åriga Malakias. I den andra scenen förflyttades publiken 100 år tillbaka i tiden till 1700-talet. Den utspelade sig på apoteksmuseet där apotekare Scheele kurerade diverse snoriga ungar, skumögda smeder och även publiken. Scheele assisterandes av sin syster Helga och sin blivande hustru Sara Sonneman. Guide för Vandringen var Annelie Hedvall från Köpings turistbyrå.
Föreställningen spelades en gång men med målet att sälja detta även till andra skolklasser i Köpings kommun.

bro_bro_breja
malakias_startar_brand
appladtack
Foto JennieAdolphson

Genrep för publik
Måndagen den 28 maj 2007

Premiär
Tisdagen den 29 maj 2007

Spelplats
Nyströmskagården och apoteksmuseet

Regi & kostym
Maria Berggren

Text
Björn Marklund bearbetad av Maria Berggren

Aktörer
Ida Berggren
Emelie Lindström
Lovisa Isaksson
Mikaela Loord Nilsson
Calle Kolmodin
Ebba Sjöström
Hanna Grinneby
Sanna Adolphson
Anna Adolphson
Calle Adolphson
Karin Brock
Roine Andersson
Anna Englund

sanna

flickor
malakias
malakias_hulda
sara_med_son
scheele
tvatterskan_med_snorungar
pigor

Datum: 
2007-05-29 00:00
Regissör: 
Spelplats: