En dag på Arlanda

Våren 2006 bedrev Hagateatern ett Växtkraft mål 3 projekt med inriktning drama/teater. Projektet finansierades av Svenska ESF-rådet. Totalt deltog 30 deltagare från de tre olika målgrupperna- invandrarkvinnor, arbetslösa och sjukskrivna. Gruppen med invandrarkvinnor improviserade fram en föreställning under temat "Mitt gamla land/mitt nya land".

eu_tisdag
Foto Caritha Hynninen
Premiär
Tisdagen den 30 maj 2006

Spelplats
Hagateatern

Regi/ledare
Parviz Nassiri, Maria Berggren

Text
Gruppen

Ljus och ljud
Parviz Nassiri, Maria Berggren

Aktörer
Nadia Shamoun
Polin Badri Hasem
Salima Sheikho
Mayada Jebo Rasho
Fereshte Pour Baba Abkenari
Anne Marie Nsabimana
Edna Heiskanen
Durdagul Akko
Fadime Balikci

eu_tisdag2
eu_tisdag4
eu_tisdag3

Datum: 
2006-05-30 09:00
Spelplats: 
Kategori: