Himmelens hemlighet

Lasse Ahlboms andra uppsättning med Ullvigmnasiet - Estetisk tillval. 

Text
Per Lagerqvist

Regi
Lasse Ahlbom

Datum: 
1976-01-01 19:00
Regissör: 
Spelplats: 
Kategori: