Minirevyn Scenior

"En revy med bara gamla skämt".
Efter en förfrågan från Inner wheels gjorde några av revyskådespelarna från Hagateaterns revy på Ögir en liten minirevy som spelades några gånger- som en öppen generalrepetition på Ögir samt för olika föreningar som köpte in revyn. Den fick namnet Scenior. Sex skådespelare och två musiker genomförde 10 utvalda revysketcher och sånger från revyerna som spelades  på Ögir.

Premiär
16 oktober 2008 öppen generalrepetition på Ögir

Övriga föreställningar
18 oktober 2008 på för reumatikerförbundet Tunadal
27 oktober 2008 på Hotell Scheele

Spelplatser
Ögir mat och musik
Tunadal serviceboende
Hotell Scheele

Regi
Maria Berggren

Text
Olika författare

Aktörer
Anna Adolphson
Ulf Adolphson
Calle Adolphson
Roine Andersson
Lena Kolesar
Kicki Magnusson

Musiker
Dennis Nylund
Juha "Juba" Nurmenniemi

Datum: 
2008-10-16 19:00
Regissör: 
Kategori: