Sagovandring

Sedan 1999 har Hagateatern gjort sagovandringar i Karlbergsskogen. 

Regi
Sara Sjöblom

Aktörer
Blandad grupp

Datum: 
2002-06-17 10:00 till 2014-11-28 20:00
Regissör: 
Spelplats: 
Kategori: