Stadsvandring

Teatern fick en förfrågan av Marie Bodin som då arbetade på turistbyrån om vi ville göra några scener under deras stadsvandring sommaren 1994. Vi nappade på ideèn och började improvisera fram två scener. Den ena utspelade sig vid prostgården under år 1639. Det var pest i stockholm och hovet med Drottning Kristina var på genomresa i Köping. Prostfrun behövde städsla extra pigor och både löst folk från hamnen och pigor från Strögård var intresserade av tjänsten. Den andra scenen utspelades på apoteksmuseet. Året var 1776. Apotekare Sceheele bjöd gästerna på drinkar i bubblande provrör samtidigt som hans syster och nya fru kivades om hans uppmärksamhet.

stadsvandring_94
Foto Elisabet Persson

Föreställningar
Sommaren 1994

Spelplats
Utanför prostgården i Gamla stan
På apoteksmuseet.

Regi och text
Björn Marklund

Aktörer
Camilla Barkelius Eriksson
Maria Berggren
Linda Berggren
Carina Eriksson
Caritha Hynninen
Pernilla Söderqvist
Björn Marklund

Datum: 
1994-07-02 00:00
Regissör: