Stadsvandring

Sedan 1994 har Hagateatern haft ett samarbete med Köpings turistbyrå. Hagateaterns uppgift är att levandegöra Köpings historia i form av att spela upp små scener i anknytning till turistbyråns guidade tur genom Köping.

Text & regi
Björn Marklund tillsamans med gruppen.

 

Datum: 
1996-06-27 19:00
Regissör: 
Spelplats: