Dramatiserade stadsvandringar

Stadsvandring

2003-06-26 19:00

Sommaren 2003 spelades två scener på stadsvandringen. Den ena handlade om Madam Strang den andra var en scen om 1600 talets köping då prostgården väntade besök av Drottning Kristina. I den sistnämnda prutades det även på tyg.

Text
Björn Marklund

Regi
Gruppen

Stadsvandring

2002-06-27 00:00

Sommaren 2002 var det dags igen för Hagateatern att göra dramatiserade stadsvandringar i samarbete med Köpings turistbyrå. Scener som spelades var Scheele får sitt apotek, Prostgårdsscenen med Agnes och Nykterhetsmötet. Efter vägen mötte åskådarna diverse tiggare och annat löst pack. Stadsvandringarna spelades även för festivaldeltagare under en internationell amatörteaterfestival. Scenerna översattes av Hagateaterns egna engelskspråkiga guider.

stadsvandring_2002
Foto Elisabet Persson 

Scheele-scener på Apoteksmuseet

1997-08-17 14:00

1997 spelades Hagateatern efter en förfrågan av Apoteksmuseet till Scheeles minne scener på museet. 

Regi & text
Björn Marklund 

Stadsvandring

1996-06-27 19:00

Sedan 1994 har Hagateatern haft ett samarbete med Köpings turistbyrå. Hagateaterns uppgift är att levandegöra Köpings historia i form av att spela upp små scener i anknytning till turistbyråns guidade tur genom Köping.

Stadsvandring

1994-07-02 00:00

Teatern fick en förfrågan av Marie Bodin som då arbetade på turistbyrån om vi ville göra några scener under deras stadsvandring sommaren 1994. Vi nappade på ideèn och började improvisera fram två scener. Den ena utspelade sig vid prostgården under år 1639. Det var pest i stockholm och hovet med Drottning Kristina var på genomresa i Köping. Prostfrun behövde städsla extra pigor och både löst folk från hamnen och pigor från Strögård var intresserade av tjänsten. Den andra scenen utspelades på apoteksmuseet. Året var 1776. Apotekare Sceheele bjöd gästerna på drinkar i bubblande provrör samtidigt som hans syster och nya fru kivades om hans uppmärksamhet.

stadsvandring_94
Foto Elisabet Persson