Anna-Karin Ragnarsson

Varför?

2003-05-18 18:00

Hagateaterns teaterskola 13-15 år gruppen "Puttefnask" spelade en egenskriven föreställning Varför? Föreställningen genomfördes som ett skolprojekt av två elever Anna-Karin Karlsson och Anna-Karin Ragnarsson.