Caritha Fredricsson

Gatubarnsgala

2010-12-04 18:00

- en varm kväll för barnen ute i kylan

Galan bjuder på sång, musik, dans, poesi, teater och lotterier med fina priser. Arrangemanget är ett samarbete mellan Hagateatern, gatubarn.nu och IOGT NTO Forum och alla intäkter kommer oavkortat att gå till projektet gatubarn.nu, för att hjälpa gatubarn i Costa Rica.

Cirka 40 miljoner barn lever på gatorna i Latinamerika och det är också den världsdel som har flest gatubarn. "Varenda liten krona går direkt till gatubarnen och kommer i första hand att främja utbildning" säger Patrik Appelquist, initiativtagare för projektet och gatubarnsgalan.

Tid
Lördag 4 december

Plats
Teatern Forum, Köping