Torgny Hellberg

Slå dig fri

2002-05-18 18:00

Hagateaterns Ungdomsgrupp "Världens vildaste åsnor" spelade en egenskriven föreställning. Jessica bor hos sin överstressade mamma som försöker få livet att gå ihop som ensamstående. Mammans stress går ut över Jessica som gömmer sin frustration inom sig. Till slut blir det för mycket för Jessica som bestämmer sig för att leta reda på sin far för att hitta en bättre tillvaro. Pjäsen berör ungdomsfrågor som alkohol, delade hem och grupptryck samt föräldrars påverkan på sina barn.

No exit

1999-05-02 00:00

eller "det är lättare att tala om mörkret än att tända ett ljus". Spelades av teaterskolan 13-15 år. Gruppen spelade föreställningen på Hagateatern våren 1999. Under hösten repeterades föreställningen in igen, det för att spela på ungdomsveckan i KMW lokalen. Under våren leddes gruppen av Katarina Marklund och Torgny Hellberg och under hösten var Katarina ensam ledare. De flesta skådespelarna var med under båda uppsättningarna. Föreställningen handlade om problem relaterade till ungdomar tex. alkohol, mobbning och oförstående föräldrar.