Teater på lika villkor 2008-2010

Hagateaterns teatergrupp Änglarna har funnits sedan 1999. Gruppen är välkänd och etablerad grupp både inom Hagateatern och i Köpings kommun. Efter många år av hårt arbete fick gruppen äntligen lön för mödan. Den 1 september 2008 beslutade Allmänna arvsfonden att bevilja stöd till det projekt som Hagateatern har sökt. Projektet gick under namnet Änglarna - Teater på lika villkor och pågick i två år framtill sista augusti 2010.

Målen med projektet var:

1. Att alla deltagare får lära och genomföra olika arbetsmoment en i uppsättning, få upptäcka nya talanger hos sig själva så de kan utvecklas till starka individer i gruppen.

2. Att fördjupa integrationen mellan Änglarna samt de övriga i föreningen.

3. Att utveckla och ge underlag för beslut till en daglig verksamhet med teaterinriktning till en kommunal verksamhet i framtiden.

4. Att sprida de metoder som pedagogerna har arbetat fram - Hur man kan arbeta med teater för Särskilda omsorgen. Detta via ett metodhäfte som sprids via kurser samt en festival.
 

Från och med september 2008 fick alla Änglarna istället för att gå till sina vanliga arbeten, en dag i veckan, arbeta som skådespelare på Hagateatern. 
Föreningen sökte hos Allmänna arvsfonden för ett tredje år men det blev ett nej. Detta resulterade i nåt ännu mera positivt nämlingen att kommunen besutade att göra Änglarna till en permanent daglig verksamhet. 
Från januari 2011 arbetar Änglarna två dagar i veckan som skådespelare.

Projektledare: Carina Eriksson och Maria Berggren.

Finansiärer för projektet var:

arv_logo_liten_rgb    
 hagateatern          abf_logga 

teatervast_logga_kopia
logga_kopings_kommun fub_logo