Leaderprojekt - Malakias historien som aldrig berättades

Våren 2011 ansökte Änglarna om ett Leaderprojekt från Leader Västra Mälardalen. Ansökan gick igenom och projektet pågick augusti 2011-september 2012 . 

Projketets mål:

1. Skriva manus
Att utifrån sökning, fördjupning och forskning skriva ett manus om Köpingspojken Malakias.

2. Scenogafi, ljusdesign och bygge.
Att bygga en scen som stämmer med budskap och historia, med hjälp av en proffesionell scenograf och ljussättning i en lokal där många har möjlighet att se föreställningen.

3. Organisera och bygga upp samarbetet mellan näringsliv, kommun och förening
Ett nätverk som Hagateatern läge har efterfrågat och somkan leda till fortsatt samarbete

4. Sprida historien samt våra arbetsmetoder
I Västmanland samt på en nordisk teaterfestival i Hedemora.

Alla målen uppfylldes och samarbetet mellan Hagateatern och kommunen förstärktes. Bland annat har samarbetet med scenogafibygge med Ullvigymnasiet Fyraårsprogrammet fortsatt efter projektet.

Samarbetspartners:
Ullvigmnasiet fyraårsprogrammet Trä
Köpings museum
Köpings turistbyrå
Vår och omsorg
LSS daglig verksamhet S:t Olovsgruppen
Kaj Svednell scenograf och ljusdesigner
IOGT NTO
Röda korset